Creating novel technologies of scalable and empowering learning

CREDU tekee monitieteistä tutkimusta oppimisen kannalta tärkeistä ilmiöistä, kuten oppimisen kognitiivisista ja emotionaalisista perusmekanismeista, vuorovaikutuksen merkityksestä sekä pitkäkestoisen oppimismotivaation kehittymisestä. Hankkeessa tutkitaan esimerkiksi sitä, miten moninaiset oppimisympäristöt (päiväkodit, koululuokat, erilaiset työpaikat ja VR-ympäristöt) vaikuttavat oppimisen etenemiseen ja sen taustamekanismeihin.

Business Finlandin rahoittamassa projektissa on Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi mukana kuusi yritystä (Fondia, JKMM, Reaktor, ReunamoEducation, Rockway, Wörks), joiden tutkimus- ja kehityshankkeissa syntyy uusia oppimissovelluksia.