Creating novel technologies of scalable and empowering learning

CREDU tekee monitieteistä tutkimusta oppimisen kannalta tärkeistä ilmiöistä, kuten oppimisen kognitiivisista ja emotionaalisista perusmekanismeista, vuorovaikutuksen merkityksestä sekä pitkäkestoisen oppimismotivaation kehittymisestä. Hankkeessa tutkitaan esimerkiksi sitä, miten moninaiset oppimisympäristöt (päiväkodit, koululuokat, erilaiset työpaikat ja VR-ympäristöt) vaikuttavat oppimisen etenemiseen ja sen taustamekanismeihin.

Business Finlandin rahoittamassa projektissa on Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen lisäksi mukana kuusi yritystä (Fondia, JKMM, Reaktor, ReunamoEducation, Rockway, Wörks), joiden tutkimus- ja kehityshankkeissa syntyy uusia oppimissovelluksia.

Panel 1

Ajankohtaista


Osallistu etänä toteutettavaan tutkimukseen musiikin ja vuorovaikutuksen kokemisesta verkossa

Credu-hankkeen uusimmassa tutkimuksessa selvitetään musiikin ja vuorovaikutuksen kokemista erilaisissa yhteistyötilanteissa internet-alustoilla. Tutkimus selvittää yksilöllisten piirteiden, kuten empatiataipumuksen ja persoonallisuuden, vaikutuksia etäyhteydellä tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja musiikin kokemiseen. Tutkimus koostuu kahdesta osiosta. Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa tehdään sosiaaliseen havaitsemiseen liittyviä tehtäviä, päättelytehtävä ja täytetään kyselylomakkeita. Osa tutkittavista valitaan toiseen osioon, jossa teet toisen osallistujan kanssa erilaisia yhteistyötä vaativia … Jatka lukemista Osallistu etänä toteutettavaan tutkimukseen musiikin ja vuorovaikutuksen kokemisesta verkossa

Miten asiantuntemus välittyy verkossa? Tutkimus verkkovuorovaikutuksesta

Miten asiantuntemus välittyy verkossa? Asiantuntijatyössä pelkän tiedon välittämisen merkitys vähenee, sillä tietoa on Internet pullollaan. Moni asiantuntija kokeekin asiakasvuorovaikutuksen tämän johdosta muuttuneen. Esimerkiksi lääkärien ja potilaiden vuorovaikutus on nykyään erilaista, sillä potilailla voi olla vastaanotolle tullessaan aiempaa enemmän internetistä hankittua tietoa sairaudestaan. Voikin ajatella, että asiantuntijan ja asiakkaan kohtaamiset ovat yhä useammin oppimistilanteita. Sen sijaan, … Jatka lukemista Miten asiantuntemus välittyy verkossa? Tutkimus verkkovuorovaikutuksesta

Photo of kindergarten playroom. Photo by Outi Tommila

Tutkimusten kautta kurkistus päiväkodin arkeen

CREDU-hanke tekee laaja-alaista tutkimusta oppimisen parissa yhdessä laajan yrityskonsortion kanssa. Nuorimmat tutkimusten osallistujat tulevat päiväkodeista. Heitä tutkimalla selvitetään vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen oppimista.       Tutkimuspäiväkodeissa hyödynnettiin professori Mirjam Kallandin kehittämää jaetun tarinankerronnan metodia SAGA. Siinä yhdessä lapsen kanssa keskustellen häntä johdatellaan miettimään tunteita ja vuorovaikutusta. Toisena tutkimuksen opetusmetodina hyödynnettiin Pikkuli-nimisen animaatiohahmon ympärille rakennettua toimintaa. Pikkuli-lintu kommunikoi … Jatka lukemista Tutkimusten kautta kurkistus päiväkodin arkeen

Ytyä oppimiseen-webinaari

Missasitko CREDU:n Ytyä oppimiseen!-webinaarin? Ei hätää, katso tallenne täältä!

Luetko pääsykokeisiin? Mietitkö, millä tavalla omaa oppimista voisi vauhdittaa? Tai pohditko, miten tukea toisten oppimista? Ytyä oppimiseen!-webinaari käsitteli oppimiseen liittyvää tutkimusta ja sen soveltamista arkeen. Webinaarissa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: – Miten motivoitua, kun ei kiinnosta?– Mitkä tunteet ovat oppimisen kannalta hyödyllisimpiä?– Miten tila voi vaikuttaa oppimiseen?– Millä tavoilla oppia, kun lukeminen tuottaa … Jatka lukemista Missasitko CREDU:n Ytyä oppimiseen!-webinaarin? Ei hätää, katso tallenne täältä!

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder