Partnerit

Helsingin yliopisto

Mari
Tervaniemi

Motivaatio ja sen yhteys oppimistuloksiin eri ikäisissä oppijoissa ja eri oppimisympäristöissä.

Katri
Saarikivi

Tarkkaavaisuus, uteliaisuus, tunteet ja vuorovaikutus eri oppimisympäristöissä.

Aleksi
Ojala

Motivaatio ja ryhmäytyminen erilaisissa oppimisympäristöissä.

Valtteri
Wikström

Ympäristön, tilan ja työkalujen optimointi oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemiseksi.

Jana
Pejoska

Digitaalisten oppimistyökalujen ja työympäristöjen vaikutus oppimisen mekanismeihin ja oppijan käyttäytymiseen.

Pyry
HEIKKINEN

Yhteistyön eri ulottuvuuksien mittaaminen ja tukeminen eri ympäristöissä.

jAANA
sIMOLA

Tarkkaavaisuus, tarkkaavaisuuden tilat, ajatusten harhailu, emootiot.

Minna
Vasarainen

Virtuaalisten ympäristöjen vaikutus yhteistyön muotoutumiseen ja yhteisymmärryksen saavuttamiseen.

Silja
Martikainen

Kehityspsykologiset kysymykset sekä vuorovaikutuksen ja empatian rooli oppimisessa.

Mari
Falcon

Luottamuksen ja empatian yhteydet yhteistyön laatuun sekä oppimistuloksiin fyysisissä ja virtuaalisissa ympäristöissä.

Laura
Kohonen-Aho

Jaetun ymmärryksen ja sosiaalisen läsnäolon syntyminen kasvokkaisessa ja digitaalisessa yhteistyössä, vuorovaikutuksen tutkimus.

Niina
Seittenranta

Tutkimusavustaja

Laura
Ginström

Tutkimusavustaja

Emilia
Makkonen

Tutkimusavustaja

Eetu
Sjöblom

Tutkimusavustaja

Janne
Loisa

Projektikoordinaattori


Jyväskylän yliopisto

Kai
Tuuri

Oppijan omaehtoinen motivaatio ja sitoutuminen oppimisympäristöön.

Jukka
Vahlo

Omaehtoinen motivaatio, kiinnittyminen, tieteidenvälisyys ja metodologia.

Tanja
Välisalo

Verkko-oppimisympäristöihin kiinnittyminen arjessa.

Oskari
Koskela

Sitoutuminen oppimisympäristöihin, yhteistyö ja luovuus oppimisessa, verkkopohjaisten ja fyysisten oppimistilojen vertailu.

Mikko
Myllykoski

Sitoutuminen ja kiinnittyminen verkkopohjaiseen opiskeluun ja opiskeluympäristöihin.

Antti
Päivinen

Tutkimusavustaja


Fondia

https://fondia.com

Fondia on vuonna 2004 perustettu liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä alallaan. Fondia on ylpeästi erilainen lakipalveluyritys, jonka päätuotteena on ulkoistettu lakiosasto, Legal Department as a Service. Siinä, missä alan yritysten palvelut perinteisesti pohjautuvat tuntipohjaiseen laskutukseen, tarjoaa Fondia asiakkailleen valmiiksi paketoituja kiinteästi hinnoiteltuja palvelukonsepteja, joita asiakas voi hankkia tarpeen mukaan. Fondia on onnistunut luomaan asiakkailleen uudenlaisia tapoja hankkia lakipalveluja ja hyödyntämään palvelumalleissaan digitaalisia ympäristöjä.

Joachim
MacDonald-
Thome

Janne
Ala-Sippola


JKMM

https://jkmm.fi/

JKMM Arkkitehdit on yksi Suomen johtavista arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimistoista. Yrityksen pääperiaatteina ovat uniikki, merkityksellinen ja kestävä arkkitehtuuri, sekä miellyttävän ja lämpimän työympäristön luominen niin työntekijöille kuin yhteistyökumppaneille. Suunnittelustrategiamme perustana on visio hyvinvoinnista ja onnellisuudesta, ja oppimisympäristöillä on tärkeä rooli näiden saavuttamisessa – oppiminen lisää hyvinvointia.

Fyysiset ympäristöt, erityisesti oppimisympäristöt, vaikuttavat oppimisen keinoihin sekä tuloksiin. Tavoitteenamme on tunnistaa ja tutkia oppimiseen positiivisesti vaikuttavia piirteitä sekä kehittää niiden pohjalta uusia, innovatiivisia ja tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja.

Samppa
Lappalainen

Samuli
Miettinen

Freja
Ståhlberg-
Aalto


Reaktor

https://www.reaktor.com/

Reaktor Education toteuttaa maailman parasta verkko-oppimista. Lippulaivakurssimme Elements of AI on äänestetty opiskelijoiden toimesta maailman parhaaksi tietojenkäsittelytieteen verkkokurssiksi. Kurssilla on yli 600 000 opiskelijaa ja se on levinnyt lähes jokaiseen maailman maahan.

Me haluamme tuoda uunituoreen tutkimuksen osaksi tulevaisuuden kurssejamme. Siksi olemme mukana CREDUssa.

Ville
Sinisalo


Reunamo Education Research

https://www.reunamoedu.fi/

Reunamo Education Research Oy (ReunamoEdu) perustaa toimintansa dosentti Jyrki Reunamon tieteelliseen tutkimukseen ja sen avulla tuotettuun laatujärjestelmään. Asiakkaiden palvelun nykytilaa ja ilmiöitä analysoimalla saamme tietoa palvelun laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä lasten ja nuorten kokemana. Tarkoituksenamme on löytää mm. hyvinvointia ja oppimista tukevat oppimisympäristön rakenteet ja olosuhteet, syrjäytymiseen liittyvät riskit sekä johtamisen tukemiseen tarvittavat toimenpiteet.

CREDU:ssa tavoitteenamme on kehittää analyysiä sekä psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön ilmiöiden tunnistamista siten, että esim. syrjäytyminen ja oppimispotentiaaliin vaikuttavat ilmiöt voidaan tunnistaa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Hanke luo meille mahdollisuuden uusien ilmiöiden löytämiseen ja lisää ymmärrystä oppimismekanismeista ja oppimisen tehokkuudesta uusissa digitaalisissa ja fyysisissä oppimisympäristöissä.

Leena
Lahtinen

Petra
Salomaa


Rockway

https://www.rockway.fi/

Rockway on vuonna 2007 perustettu suomalainen verkkopalvelu musiikinharrastajille. Missiomme on kehittää Suomen musiikkikulttuuria verkkopalveluidemme kautta, olla Suomen suurin musiikin verkkotoimija sekä kehittää verkko-oppimisen kenttää kumppaniemme kanssa olemalla edelläkävijä ja asiantuntija.

Arvostamme oppimista ja tiedostamme, että on paljon mitä emme tiedä. Tiedostamme asemamme ja vastuumme ja haluamme kehittyä paremmaksi. Otamme osaa musiikin tieteelliseen tutkimustyöhön ja musiikin tieteellisten vaikutusten levittämiseen.

Niklas
Lindholm


Wörks

https://woerks.fi/

Wörks suunnittelee strategista markkinointia, palvelumuotoilua ja designia Suomen suurimmille yrityksille. Wörks on työn muotoilun edelläkävijä ja toi ensimmäisenä Suomessa ketterät menetelmät luovan alan suunnitteluun. Wörks tähtää kansainvälisille markkinoille kehittämällä skaalattavaa kestävän kehityksen strategiatyötä tukevaa alustaa, jonka kehittämisessä CREDU:sta saatava tutkimustieto on kriittisessä roolissa.

Jussi
Piri

Mikko
Airas


Inkind-partnerit

Harhama games

www.harhamagames.com
twitter.com/harhamagames

Harhama Games on pieni indie-pelistudio Helsingissä. Teemme pelejä vahvoista tarinoista, joita pelimaailmassa ei ole vielä totuttu kuulemaan! Edistämme pelialan ja pelien moniäänisyyttä hyödyntämällä poikkeavaa asiantuntijuuttamme runouden, kirjallisuuden, historian ja psykologian aloilta.

Aittokoski Experience

http://www.aittokoski.fi/

Aittokoski Experience Oy on kehittänyt Pikkuli-animaatiosarjaan ja kirjoihin pohjaavan Pikkulin tunnetaidot -opetuskonseptin, jonka koulutuksia ja systemaattista pedagogista käyttöä pilotoidaan ensimmäistä kertaa Credu-hankkeen aikana.
Lisätietoja Pikkulista: www.pikkuli.fi