Tietosuoja

Seuraavat tietosuojaselosteet koskevat CREDU-hankkeessa toteutettavaa tutkimusta: Kaveritaitointervention ja päiväkotien tilaratkaisujen merkitys lasten sosioemotionaalisessa kehityksessä

Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste

DATA PROTECTION NOTICE FOR SCIENTIFIC RESEARCH

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

TEADUSUURINGU PRIVAATSUSPOLIITIKA

SHARRAXAADDA ILAALINTA  MACLUUMAADKA EE CILMI BAADHISTA CILMIYEYSAN

شرح حول حماية البيانات
المتعلقة بالبحث العلمي

تحقیق علمی
شرح حفاظت از اطلاعات

BİLİMSEL ARAŞTIRMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ

RAPORT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE TË STUDIMIT SHKENCOR